SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o.

By

Příběh moderního opatření

Domácí knedlíky vyrobené pomocí čisté sluneční energie! Společnost SVOBODA – výroba domácích knedlíků dlouhodobě investuje do modernizace a zvyšování efektivity výroby i zlepšování kvality svých výrobků. Nejnovější investicí z roku 2018 je výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 250 kWp na střeše výrobního závodu v Blučině. Tato elektrárna dokáže pokrýt 20 % roční spotřeby elektrické energie. Investice byla umožněna díky dotaci z programu OP PIK a ve výsledku je 95 % produkce elektrárny spotřebováno přímo v provozu. Pouze 5 % vyrobené elektřiny přeteče do distribuční sítě. Vzorový příklad maximálního využití střešních prostor pro zvýšení energetické soběstačnosti firmy

Předmět činnosti firmy

Předmětem podnikání Společnosti je výroba potravinářských polotovarů. Od roku 1993 společnost vyrábí a distribuuje výhradně domácí knedlíky v různých modifikacích. Společnost je držitelem mnoha ocenění a certifikátů kvality.